به نظر می رسد حساب رسمی Crysis توییتر حاکی از آن است که یک Remaster از Crysis 2 در حال ساخت است.

همانطور که توسط PC Gamer مشاهده شد ، حساب رسمی ،اواخر هفته گذشته در توئیت خود اظهار داشت: "آنها قبلاً به من می گفتند پیامبر" که به پیامبر اشاره می کند ، یک خط دیالوگ که توسط  شخصیت اصلی از هر دو عنوان Crysis 2 و 3 در Major Laurence در بازی گفته شده است.
Crysis Remastered در آوریل گذشته با همان حساب با همان طعنه اعلام شد و بازی در اواخر  سپتامبر برای Xbox One ، PlayStation 4 و PC و متعاقباً یک پچ Xbox Series X | S و PlayStation 5 دریافت کرد.

اگر اطلاعیه رسمی بازی Crysis 2: Remastered منتشر شود ، از طریق اینستاگرام فروشگاه به شما خبر خواهیم داد.