داستان بازی مورد انتظار یوبیسافت یعنی FarCry 6 ، در کشور (خیالی) یارا که در آفریقای جنوبی است اتفاق می افتد.

این کشور توسط Anton Castillo که حاکمی دیکتاتور است اداره میشود که به هر ترتیب سعی دارد حکومت خود را حفظ کند.

شما در نقش Dani Rojas قرار دارید ، یک مبارز که به دنبال پایان و سرنگونی حکومت حاضر بر کشورش است.

همانطور که از متن منتشر شده پیداست، نسبت به نسخه های قبلی ، بازی بسیار موضع سیاسی به خود گرفته که سازندگان بازی اعلام کردن چنین چیزی صحت ندارد.

کارگردان بازی ، آقای نوید خاوری ، اعلام کرده که بازی از داستان انقلاب کوبا و نبرد های چریکی آن کشور با جکومت وقت ، الهام گرفته اند، اما به دنبال انتقال هیچ پیام سیاسی نیستند.

در واقع روایت اصلی داستان ، مبارزه چریکی با حکومت ظالم کشور است و بازیکن باید با استراتژی و گزینه های موجود در بازی ، به دنبال چالش های موجود در بازی برود.

این بازی پانزدهم مهرماه برای کنسول های نسل هشتم و نهم ، و رایانه های شخصی عرضه میشود.